Arteterapia

Arteterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę. Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Arteterapia obejmuje następujące obszary działań: terapia przez sztuki plastyczne ( malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba) muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia. Oddziaływanie wielu form sztuki o odmiennych właściwościach tych dziedzin jest różnorodne w odniesieniu do poszczególnych osób. Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju osobowości, są także elementem dającym siłę. Arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga również uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli, spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych. Wydobywa z dzieci siłę oraz energię, które wspierają je we własnym rozwoju.

Arteterapia - projekt systemowy dla GOPS Budry- listopad 2013

Zajęcia z arteterapii w Klubie Integracji Społecznej w Mrągowie. Ozdoby wielkanocne

Zajęcia z arteterapii w Klubie Integracji Społecznej w Mrągowie. Malarstwo na szkle

Projekt systemowy "Orzysz w drodze do integracji 2010" - grupa młodzieżowa

Obóz profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży Przerwanki 2010. Arteterapia

Obóz profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży Przerwanki 2010. Bajkoterapia

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu