Badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenia na broń (broń palna, myśliwska, sportowa)

-Osób posiadających pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń).
Czas trwania badania na broń – około 3 godzin. Wymagane dokumenty – dowód osobisty lub paszport. Na badanie należy przyjść wypoczętym, bez oznak spożycia alkoholu przez 24 godziny.

-Osób ubiegających się o pozwolenie na handel i obrót bronią, materiałami wybuchowymi oraz producentów sprzętu na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych.

-Kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego.

-Detektywów i kandydatów na detektywów.

-Kandydatów i pracowników ochrony fizycznej, straż gminna i miejska.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych o broni i amunicji pod nr 28/2011

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu