Badania Psychotechniczne

Wykonujemy następujące badania psychotechniczne: (w języku polskim i rosyjskim)

– kierowców:

wszystkich kategorii prawa jazdy,
przedstawicieli handlowych,
osób wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych,
instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
pojazdów uprzywilejowanych,
skierowanych przez policję za przekroczenie limitu punktów karnych,
spowodowanie wypadku drogowego, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
skierowanych przez lekarza.

– operatorów:

ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek i maszyn drogowych,
wózków widłowych,
suwnic, podnośników i platform hydraulicznych,
osób wykonujących pracę na wysokościach.

Wymagane dokumenty.

Na badanie należy przynieść:

dowód osobisty,
prawo jazdy,
skierowanie na badania (wydane przez pracodawcę),
lub skierowanie z Komendy Policji (w przypadku osób skierowanych
za przekroczenie punktów lub jazdę pod wpływem alkoholu),
okulary (jeśli są zalecone przez okulistę).

Przed badaniem:

proszę przyjść wypoczętym,
w dniu poprzedzającym badanie proszę nie spożywać alkoholu.

Pracownia dysponuje profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem umożliwiającym wykonanie badań uwagi i jej przerzutności, widzenia stereoskopowego, oceny prędkości, równowagi, czasu reakcji, odporności na stres, zmęczenie, koordynacji wzrokowo- ruchowej, szybkości spostrzegania oraz widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie( ciemnia), wystandaryzowanymi testami do badań osobowości i możliwości intelektualnych.

Badania psychotechniczne wykonywane są od poniedziałku do piątku
w godz 8-18 i w soboty w godz 9-13, po uprzedniej telefonicznej rejestracji:

Tel: 602 82 40 72

Zapewniamy miłą i sympatyczną atmosferę badania oraz parking w okolicach gabinetu.

Prywatna Pracownia Psychologiczna z siedzibą w Giżycku, ul.Jagiełły 6 A lok.51 została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 4/2011, Magdalena Sobolewska została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu pod numerem 2/2011, na podst. art. 124a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,poz.908, z późn.zm.) oraz w Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie pod nr 1/2011 do wykazu psychologów wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu