Doradztwo zawodowe

Prywatna Pracownia Psychologiczna zaprasza do współpracy:

Proponuję szkolenia i konsultacje w dziedzinie:

-Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna
-Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
-Mowa ciała i jej znaczenie w kontaktach międzyludzkich
-Skuteczne zarządzanie czasem
-Aktywne poszukiwanie pracy
-Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
-Stres i sposoby radzenia sobie z nim
-Budowanie poczucia własnej wartości
-Zachowania asertywne w pracy i na co dzień
-Wybór przyszłego zawodu, ścieżki kształcenia
-Badanie predyspozycji zawodowych – profile kompetencyjne osób poszukujących pracy lub zamierzających zmienić zawód
-Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych
-Kariera zawodowa – tworzenie indywidualnego planu działania

Konsultacje i szkolenia prowadzi:

Magdalena Sobolewska
psycholog, piętnastoletnie doświadczenie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, współtwórca Klubów Integracji Społecznej, ukończyła Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku – doradztwo zawodowe.

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu