Kinezjologia edukacyjna

Usprawnianie mózgu i wspieranie uczenia się metodami kinezjologii edukacyjnej

Kinezjologia Edukacyjna zwana także metodą Dennisona (Educational Kinesiology – w skrócie Edu-K, której częścią jest ‚Gimnastyka Mózgu’, jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy z ciałem i umysłem.
Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samoregulacji jednostki.

Kinezjologia Edukacyjna nawiązuje do bardzo wczesnego etapu uczenia się przez ruch. Ćwiczenia mózgu mają na celu przywrócenie zablokowanych na skutek stresu, oraz wypracowanie nowych, połączeń nerwowych, po których biegną impulsy do kory mózgowej, gdzie odbywa się właściwy proces uczenia się. Są one także sposobem na problemy szkolno-wychowawcze. Ćwiczenia te także usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują.

Wymieńmy główne zastosowania. Ćwiczenia gimnastyki mózgu usprawniają:
– pamięć krótko i długotrwałą
– koncentrację i zdolności skupienia uwagi
– koordynacje ruchową
– funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo
– spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową
– proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
– rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
– wymowę oraz wpływają na zdolność poprawnego formowania myśli, abstrakcyjne myślenie
– zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
– umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
– pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Ćwiczenia z gimnastyki mózgu poprzez ćwiczenia relaksujące i stabilizujące układ nerwowy wpływają na zmniejszenie objawów nadruchliwości występujących u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu