Gabinet Psychologiczny | Gabinet Logopedyczny | Badania Psychotechniczne | Badania na broń

profilaktyka | szkolenia | projekty unijne | doradztwo zawodowe | kinezjologia edukacyjna | arteterapia

wydarzenia | bajki | galeria | o firmie | o nas | kontakt
 ::: o nas / 

mgr Magdalena Sobolewska - psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

 

Wykształcenie

1990 - 1995, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; kierunek - psychologia kliniczna, mgr psychologii


Kwalifikacje

 • praktyka w prowadzeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu i ofiar, sprawców przemocy oraz profilaktyki uzależnień i przemocy - od 1995r
 • Międzynarodowy Certyfikat Mistrza w dziedzinie Neurolingwistycznego Programowania
 • Certyfikat Specjalisty w dziedzinie edukacji seksualnej
 • belgijski certyfikat w dziedzinie terapii Analizy Transakcyjnej
 • Treningi: negocjacji i rozwiązywania konfliktów, trening komunikowania się, trening relaksacji, trening twórczego myślenia, trening pracy z grupą, trening interpersonalny, trening asertywności
 • Warsztaty: terapii par i rodzin, warsztat pracy z ciałem (bioenergetyka), warsztat metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztat terapii zranień emocjonalnych (J. Santorski), warsztat neuropsychologii, warsztat Terapii Gestalt, warsztat Racjonalnej Terapii Zachowania, warsztat "pedagogiki zabawy"
 • Terapia zaburzeń wad mowy,dysleksji

Wykształcenie dodatkowe

 • Podyplomowe Studia z Logopedii w Olsztynie - Logopeda
 • Warsztaty szkoleniowe w Polskim Związku Logopedów ( należy do PZL)
 • Studium Pomocy Psychologicznej dla profesjonalistów organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie - przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie - jedyne studium w Polsce dające pełne rekomendacje i kwalifikacje do pracy z ofiarami przemocy
 • Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego (prof. Z. Lew-Starowicz) - certyfikowany edukator
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w Środowisku Lokalnym i Systemie Edukacji - organizowane przez Fundację ETOH i Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie
 • Specjalista ds. profilaktyki rodzinnej i szkolnej z prawem do rekomendowania działań profilaktycznych.

Neurologopeda - Podyplomowe Studia Neurologopedia - SWPS Warszawa

Podyplomowe Studia z Terapii Pedagogicznej - UWM w Olsztynie

Podyplomowe studia Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami.

Kinezjologia edukacyjna - kurs I oraz II stopnia.

Psychologia transportu - studia podyplomowe - Uniwersytet Warszawski: badania kierowców - psychotesty.

Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi.

Makaton - program rozwoju komunikacji - certyfikat 2011 r.

AAC - Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się u osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji - SWPS 2013r

Kurs EEG Biofeedback I st.


Praca Zawodowa

 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (1995-1997) - terapia osób uzależnionych, rodzin z problemem alkoholowym, praca z ofiarami i sprawcami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i przemocą

 • Od 1996 - własna działalność gospodarcza

 • Prywatna Pracownia Psychologiczna - diagnoza i terapia osób dorosłych i dzieci

 • Praca warsztatowa i terapeutyczna z osobami długotrwale bezrobotnymi, w Klubach Integracji Społecznej : Piecki, Kętrzyn, Mrągowo, Giżycko. Współtwórca i realizator liderskiego programu w Pieckach, aktywizującego osoby niepełnosprawne.  Współtwórca i realizator projektu BINGO - wspomagającego rodziców i młodzież z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce oraz projektu SŁONECZKO - letnia świetlica dla dzieci z profilaktyką.(współpraca ze Stowarzyszeniem JESTEŚMY w Giżycku)

 • diagnoza i terapia dzieci z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym - 4 letnia współpraca z Dziennym Centrum Aktywności w Giżycku, OREW Mikołajki - od 2004 do 2015 roku

 • prowadzenie grup profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą i organizacja obozów i zimowisk profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z tychże rodzin

 • prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla osób współuzależnionych: od 1995 r.

 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapii dot. uzależnień i przemocy w Punktach Konsultacyjnych dla ofiar i sprawców od 1995 r., Giżycko, Piecki, Sorkwity, Orzysz, Ruciane-Nida, Areszt Śledczy w Giżycku, Ryn

 • Od 2001 roku do 2006 - Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku - praca z ofiarami i sprawcami przemocy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

 • tworzenie i prowadzenie szkoleń, autorskich programów profilaktycznych w szkołach i środowiskach lokalnych dot. uzależnień i przemocy
  treningi i szkolenia przeznaczone dla instytucji, banków, administracji i osób indywidualnych z zakresu: komunikowania się i pozytywnej autoprezentacji, treningi twórczego myślenia, trening negocjacji, trening poczucia własnej wartości, asertywności

 • logopeda i psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku oraz w OREW w Mikołajkach

 • Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna

 • konsultacje i warsztaty psychologiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku

 • współpraca przy realizacji projektów unijnych aktywizujących osoby długotrwale bezrobotne ( MOPS w Reszlu, Mikołajkach, Rynie, Giżycku, Mrągowie, Orzyszu).

 • nadzór psychologiczno - logopedyczny w Żłobku "Małe Misie" w Giżycku od września 2013 r.

 • badania psychotechniczne kierowców, operatorów, diagnoza psychologiczna - broń

 • Konsultacje i terapia psychologiczna z osobami z niepełnosprawnością w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku i Piszu

 • Psychoterapia w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

   

 

 
Powrót do początku strony
           (c) 2001 psycholog@psychologia.info.pl