O nas

mgr Magdalena Sobolewska
psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

Kwalifikacje

-praktyka w prowadzeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu i ofiar, sprawców przemocy oraz profilaktyki uzależnień i przemocy – od 1995r
-Międzynarodowy Certyfikat Mistrza w dziedzinie Neurolingwistycznego Programowania
-Certyfikat Specjalisty w dziedzinie edukacji seksualnej
-belgijski certyfikat w dziedzinie terapii Analizy Transakcyjnej
-Treningi: negocjacji i rozwiązywania konfliktów, trening komunikowania się, trening relaksacji, trening twórczego myślenia, trening pracy z grupą, trening interpersonalny, trening asertywności
-Warsztaty: terapii par i rodzin, warsztat pracy z ciałem (bioenergetyka), warsztat metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztat terapii zranień emocjonalnych (J. Santorski), warsztat neuropsychologii, warsztat Terapii Gestalt, warsztat Racjonalnej Terapii Zachowania, warsztat „pedagogiki zabawy”
-Terapia zaburzeń wad mowy,dysleksji

Wykształcenie

Mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
-Podyplomowe Studia Integracja Sensoryczna (WSG w Bydgoszczy)
-Podyplomowe Studia z Logopedii w Olsztynie – Logopeda
-Warsztaty szkoleniowe w Polskim Związku Logopedów ( należy do PZL)
-Studium Pomocy Psychologicznej dla profesjonalistów organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie – przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
-Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie – jedyne studium w Polsce dające pełne rekomendacje i kwalifikacje do pracy z ofiarami przemocy
-Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego (prof. Z. Lew-Starowicz) – certyfikowany edukator
-Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w Środowisku Lokalnym i Systemie Edukacji – organizowane przez Fundację ETOH i Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie
-Specjalista ds. profilaktyki rodzinnej i szkolnej z prawem do rekomendowania działań profilaktycznych.

Neurologopeda – Podyplomowe Studia Neurologopedia – SWPS Warszawa

Podyplomowe Studia z Terapii Pedagogicznej – UWM w Olsztynie

Podyplomowe studia Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami.

Kinezjologia edukacyjna – kurs I oraz II stopnia.

Psychologia transportu – studia podyplomowe – Uniwersytet Warszawski: badania kierowców – psychotesty.

Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi.

Makaton – program rozwoju komunikacji – certyfikat 2011 r.

AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się u osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – SWPS 2013r

Kurs EEG Biofeedback I st.

Kurs: Neuropsychologia Kliniczna Dziecka- Certyfikat

 Kurs: Terapia Poznawczo Behawioralna Dzieci i Młodzieży- Certyfikat

 

Praca Zawodowa

Neurologopeda – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (Mazurskie Centrum Zdrowia w Węgorzewie)

-Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (1995-1997) – terapia osób uzależnionych, rodzin z problemem alkoholowym, praca z ofiarami i sprawcami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i przemocą

-Od 1996 – własna działalność gospodarcza

-Prywatna Pracownia Psychologiczna – diagnoza i terapia osób dorosłych i dzieci

-Praca warsztatowa i terapeutyczna z osobami długotrwale bezrobotnymi, w Klubach Integracji Społecznej : Piecki, Kętrzyn, Mrągowo, Giżycko. Współtwórca i realizator liderskiego programu w Pieckach, aktywizującego osoby niepełnosprawne. Współtwórca i realizator projektu BINGO – wspomagającego rodziców i młodzież z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce oraz projektu SŁONECZKO – letnia świetlica dla dzieci z profilaktyką.(współpraca ze Stowarzyszeniem JESTEŚMY w Giżycku)

-diagnoza i terapia dzieci z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym – 4 letnia współpraca z Dziennym Centrum Aktywności w Giżycku, OREW Mikołajki – od 2004 do 2015 roku

-prowadzenie grup profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą i organizacja obozów i zimowisk profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci z tychże rodzin

-prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla osób współuzależnionych: od 1995 r.

-prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapii dot. uzależnień i przemocy w Punktach Konsultacyjnych dla ofiar i sprawców od 1995 r., Giżycko, Piecki, Sorkwity, Orzysz, Ruciane-Nida, Areszt Śledczy w Giżycku, Ryn

-Od 2001 roku do 2006 – Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku – praca z ofiarami i sprawcami przemocy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

-tworzenie i prowadzenie szkoleń, autorskich programów profilaktycznych w szkołach i środowiskach lokalnych dot. uzależnień i przemocy
treningi i szkolenia przeznaczone dla instytucji, banków, administracji i osób indywidualnych z zakresu: komunikowania się i pozytywnej autoprezentacji, treningi twórczego myślenia, trening negocjacji, trening poczucia własnej wartości, asertywności

-logopeda i psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku oraz w OREW w Mikołajkach

-Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna

-konsultacje i warsztaty psychologiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku

-współpraca przy realizacji projektów unijnych aktywizujących osoby długotrwale bezrobotne ( MOPS w Reszlu, Mikołajkach, Rynie, Giżycku, Mrągowie, Orzyszu).

-nadzór psychologiczno – logopedyczny w Żłobku „Małe Misie” w Giżycku od września 2013 r.

-badania psychotechniczne kierowców, operatorów, diagnoza psychologiczna – broń

-Konsultacje i terapia psychologiczna z osobami z niepełnosprawnością w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku i Piszu

-Psychoterapia w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu