Profilaktyka

Zajmujemy się prowadzeniem i ewaluacją programów profilaktycznych w szkołach o tematyce uzależnień i przemocy. Organizujemy i prowadzimy obozy profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą. W ofercie posiadamy wiele autorskich programów poddanych gruntownej ewaluacji

Programy autorskie

Rodzina Puchatych cz.III

Program profilaktyczny „Rodzina Puchatych – cz.III pt. „Cybermisie”
(autor: M. Sobolewska)

Odbiorcy: dzieci z kl 0 oraz kl 1-3 szkoły podstawowej

Cel: Profilaktyka przemocy w Internecie i telefonii komórkowej wśród dzieci
Program skierowany jest do najmłodszych uczestników. Jest to kontynuacja programu „Rodzina Puchatych” i „Jak to ze Złościuchem było…”. W zajęciach biorą udział dzieci oraz rodzina pluszowych misiów. Cele programu: ukazanie dzieciom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu i sposobów obrony przed nimi. Poruszany jest tu problem cyberprzemocy, zarówno w aspekcie przemocy psychicznej wśród rówieśników, jak również seksualnej ze strony dorosłych – (mechanizm ” łowienia ofiary” i doprowadzanie do spotkania ” w realu”). Dzieci uczestniczą w różnorodnych scenkach, aranżując je z pomocą prowadzącego. Misie i poduchy pomagają im wyrazić własne emocje. Uczestnicy otrzymują informacje, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia cyberprzemocą. Ponadto pracujemy techniką dyskusji, mini-wykładów, zapisków na dużym arkuszu szarego papieru, na małych karteczkach samoprzylepnych, na których dzieci zapisują własne emocje związane z programem i przyklejają je do poduch. Program jest tak skonstruowany, aby wszystkie dzieci miały poczucie, iż biorą w nim aktywnie udział. Zajęcia uzupełnia bajka terapeutyczna pt. „Cybermisie” (autor M. Sobolewska), która opowiada o zagrożeniach płynących z korzystania z Internetu i telefonów komórkowych bez wiedzy Rodziców. Program został wprowadzony do realizacji na obozie profilaktyczno- terapeutycznym w Przerwankach w 2010 roku.

Trening zachowań asertywnych: "ASERTYWNI" dla uczniów szkół gimnazjalnych

Zajęcia mają na celu:

-Ćwiczenie umiejętności dbania o swoje potrzeby i wyrażanie własnego zdania
-Naukę szacunku dla siebie i innych
-Obronę siebie przed naciskami i manipulacją innych
-Rozpoznawanie własnych granic psychologicznych, ustanawianie ich i obronę
-Skuteczną odmowę (alkohol, narkotyki, itp.)
-Praca z „wewnętrznym krytykiem”
-Przyjmowanie krytyki i pochwał
-Rozwiązywanie konfliktów
-Ćwiczenia praktyczne w parach i w grupie
-Program uzupełniony jest o film, w przystępny sposób ukazujący techniki asertywne jak: obronę swojego zdania, odmowę, np.: technikę „zdartej płyty”, i inne.

Grupa: max.20 osób

Uważaj na nieznajomych

Program profilaktyczny „Uważaj na nieznajomych” (autor: M. Sobolewska)

Odbiorcy: dzieci z kl 1-3 szkoły podstawowej

Cel: Profilaktyka przemocy
Program ma za zadanie nauczyć młodych uczestników ,jak zachować się, gdy ktoś nieznajomy zaczepi ich na ulicy, placu zabaw czy innym miejscu.
– ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo:
nauka zachowania ostrożności wobec nieznajomych ,uświadomienie ,że nie każdy dorosły ma dobre zamiary
przyswojenie zasady ,że nie powinno się wchodzić w bliskie relacje z osobami, o których nic nie wiadomo
nauczenie dzieci kilku użytecznych technik zwiększających bezpieczeństwo

Program uzupełnia film wideo, który w bardzo przystępny sposób naświetl dzieciom problem, definiuje pojęcie osoby obcej, nieznajomej przybliża zasady bezpieczeństwa ,których powinny przestrzegać dzieci.
Program został włączony do realizacji na obozie profilaktyczno- terapeutycznym w Przerwankach w 2007 roku.

Rodzina Puchatych cz.II

Program profilaktyczny „Rodzina Puchatych – cz.II pt.”Jak to ze Złościuchem było…” (autor: M. Sobolewska)

Odbiorcy: dzieci z kl 1-3 szkoły podstawowej

Cel: Profilaktyka agresji wśród dzieci
Program ma za zadanie nauczyć młodych uczestników ,jak zachować się, kiedy odczuwa się złość, jak sobie z nią poradzić w sposób ,który nikomu nie zagraża .Program powstał na bazie programu: „Rodzina Puchatych”,który jest szczególnie lubiany przez dzieci. Podczas programu uczestnicy dowiadują się ,czym jest złość i jak sobie z nią radzić .Z pomocą pluszowych misiów mają okazję w praktyczny sposób ćwiczyć sposoby rozładowania napięcia. Program uczy również prostych technik relaksacyjnych, pomocnych przy rozładowaniu złości i frustracji. Zajęcia uzupełnia bajka terapeutyczna pt. „Złościuch” (autor M .Sobolewska), która podpowiada ,w jaki sposób rozładować nieprzyjemne emocje, takie jak złość.
Program został włączony do realizacji na obozie profilaktyczno- terapeutycznym w Przerwankach w 2007roku.

Promyk

Program profilaktyczny „Promyk” (autor: M. Sobolewska)

Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia, jako alternatywy spożywania przez dzieci i młodzież napojów alkoholowych. Zajęcia ukazują okoliczności prowadzące do uzależnienia, skutki picia alkoholu oraz jego wpływ na organizm i psychikę człowieka, pomagają dzieciom uporać się poczuciem winy związanym z piciem rodzica, obiektywnie ukazując chorobę alkoholową. Program uzyskał ocenę bardzo dobrą w Podyplomowym Studium Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w Środowisku Lokalnym i Systemie Edukacji. Oceny na arkuszach ewaluacyjnych: 5 i 6

Nasza Sprawa

Program profilaktyczny „Nasza sprawa” (autor: M. Sobolewska)
Program jest odpowiedzią na problem przemocy w szkole i w domu.

Cele programu: Dostarczenie wiedzy na temat – czym jest przemoc? Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z przemocą. Nauka radzenia sobie ze złością skierowaną przeciw innym. Tworzenie przyjaznego środowiska – wolnego od przemocy. Pomaganie innym – angażowanie świadków w problem przemocy. Tworzenie kodeksu zasad „antyprzemocowych”. Do zajęć wykorzystujemy film wideo.

Nasze Emocje

Program profilaktyczny „Nasze emocje” (autor: M. Sobolewska)

Stworzony jako praca dyplomowa dla Polskiego Instytutu Neurolingwistycznego Programowania w związku z uzyskaniem Miedzynarodowego Certyfikatu Mistrza Terapii NLP.

Program uczy: Czym są i jak powstają emocje? Pomaga nazwać i wyrazić uczucia. Jak w zdrowy sposób wyrażać złość? Zawiera wskazówki – jak poradzić sobie z własnym lękiem. Wskazuje jak pokonać wstyd. Pomaga wyrazić uczucia pozytywne. Pozwala dzieciom na wyrażenie konstruktywnych informacji zwrotnych w stosunku do innych. Pomaga dzieciom uzyskać obiektywny obraz własnego funkcjonowania. Uczy przez zabawę i atrakcyjna formę przekazu. Wykorzystuje techniki NLP w pracy z dziećmi. (W arkuszach ewaluacyjnych 99% (!) dzieci napisało, że program pomógł im rozpoznawać i nazywać emocje).

Bądź Zdrów

Program profilaktyczny dla dzieci najmłodszych pt. „Bądź zdrów” (autor: M. Sobolewska).
Siedmio- i ośmiolatki są właściwą grupą wiekową, od której powinno rozpoczynać się działania profilaktyczne, aby były one skuteczne. Program modeluje pozytywne normy i wartości jako alternatywy dla alkoholu. Dostarcza podstawowej wiedzy na temat uzależnień. Ćwiczenia uczą współpracy i odprężają. Program rozwija u dzieci koncentrację i umiejętność obserwacji otoczenia i uczenia od niego pozytywnych wzorców. Dzieci mają możliwość zabawy i odgrywania ról za pomocą pluszaków, uczestniczą w formach ruchowych, teatralnych, plastycznych i muzycznych.

Dzieci lepszą stroną Świata

Program „Dzieci lepszą stroną świata” (autor: M. Sobolewska)
Zajęcia skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych, dotyczą uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Program jest również „kołem ratunkowym” zabezpieczającym młodych ludzi przed uzależnieniem. Program uczy skutecznej komunikacji, wyrażania uczuć, ukazuje problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, pomaga rozpoznawać sytuacje stresowe i zapoznaje z naturalnymi metodami radzenia sobie ze stresem. Praca w tych obszarach jest kluczowa z punktu widzenia zaburzeń istniejących w rodzinach alkoholowych i dotkniętych przemocą. Do zajęć wykorzystujemy filmy wideo. Program zyskał bardzo duże uznanie wśród dotychczasowych uczestników (ocena na arkuszach ewaluacyjnych 5 i 6).

Rodzina Puchatych

Program profilaktyczny: „Rodzina Puchatych” (autor: M. Sobolewska)

Bardzo wysoko oceniany przez dzieci, ze względu na jego przydatność i atrakcyjność przekazu. Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o zestaw zabawek terapeutycznych – pluszowych misiów wg inicjatywy PARPA. Program opracowała M. Sobolewska. Realizowany był na naszych obozach oraz w grupach profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą. Program zawiera treści edukacyjne dotyczące problemu uzależnień w rodzinie, uczy, gdzie szukać pomocy, pomaga nazwać emocje towarzyszące dzieciom w rodzinie alkoholowej. Program ukazuje również czym jest zdrowa rodzina oraz w jaki sposób można konstruktywnie rozwiązywać konflikty w rodzinie.

Zdrowo i kolorowo

Program profilkatyczno-integracyjny „Zdrowo i kolorowo” (autor: M. Sobolewska)

Celem tych zajęć jest zintegrowanie młodzieży w grupie, nauka zasad pracy grupowej oraz utworzenie grupy, w której normą jest zdrowy styl życia, wolny od substancji psychoaktywnych oraz od przemocy. Uczestnicy poznają swoje zainteresowania, możliwości i potrzeby oraz uczą się dbać o siebie nawzajem i swoje potrzeby. Program pomaga uzyskać podstawowe umiejętności komunikowania się między uczestnikami, wychowawcą grupy oraz rozwiązywać konflikty. Celem jest również nauka redukowania wysokiego poziomu stresu w oparciu o pozytywne nastawienie do siebie członków grupy i wytworzenie atmosfery wzajemnego wsparcia i zaufania.

Obozy i zimowiska

Obozy i zimowiska profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą.
Pobyt na zimowiskach i obozach ma na celu ukazanie dzieciom ze środowisk patologicznych alternatywnych form funkcjonowania i kształtowanie zdrowego stylu życia. Dzieci pracują w małych grupach w oparciu o program profilaktyczno – terpaeutyczny. Celem pracy grupowej jest uzyskanie wiedzy na zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, choroby alkoholowej i jej wpływu na funkcjonowanie rodziny. Grupy pracują również nad zagadnieniami dotyczącymi przemocy i sposobami radzenia sobie z nią, a także na problemem uzależnienia od narkotyków i leków.

Ponadto dzieci maja możliwość nauczenia się czy jest stres i poznać sposoby radzenia sobie z nim, rozpoznać własne potrzeby, odkryć swoje możliwości.

Podczas zajęć korzystamy z aktywnych form pracy: pedagogiki zabawy, terapii sztuką, filmów wideo, kaset audio, konsultacji indywidualnych, spotkań grupowych.

Zajęcia prowadzą: psycholog, pedagodzy, terapeuci na co dzień pracujący z dziećmi ze środowisk zagrożonych.

Bez trawki (autor: M. Sobolewska)

Program profilaktyczny „Bez Trawki” – wersja *dla kl. V-VI, *dla kl. gimnazjalnych

Program profilaktyczny „Bez trawki” powstał na bazie doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas obozów profilaktyczno-terapeutycznych w Przerwankach. Podczas różnorodnych zajęć, okazuje się że wiedza młodzieży na temat narkotyków jest ciągle zdumiewająco mała. Program „Bez trawki” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży w tym zakresie.
Porusza główne problemy wywołane przez używanie najpopularniejszych narkotyków w tym tzw. trawki czyli marihuany.(skutki psychologiczne, zdrowotne, społeczne, uzależnianie się kolejno od innych narkotyków, alkoholu, leków)
Celem tego programu jest:

-Poznanie konsekwencji brania narkotyków
-Wpływ marihuany na psychikę i organizm
-Dokonanie bilansu zysków i strat w związku z używaniem narkotyku
-Uświadomienie sobie mechanizmów uzależnienia
-Poszukiwanie sposobu pomocy sobie i innym
-Techniki asertywnej odmowy
-Pojecie konformizmu i indywidualizmu w grupie i skutki tych postaw dla człowieka i używanie substancji psychoaktywnych

Program uzupełnia film wideo na temat narkotyków w przystępny sposób naświetlający problem.

Celem długofalowym programu jest ukształtowanie zdrowej postawy nie tylko w stosunku do narkotyków, ale i innych środków zmieniających nastrój (alkoholu leków)

Nikotyna wciąga (autor: M. Sobolewska)

Program profilaktyczny „Nikotyna wciąga”.

Podczas wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą w trakcie obozów zimowisk i realizacji programów profilaktycznych, prowadzenia grup profilaktyczno-terapeutycznych doszłam do wniosku, że problem palenia papierosów dotyczy bardzo dużej populacji dzieci i młodzieży.
Często już dzieci w najmłodszych klasach szkół podstawowych sięgają po papierosy. Pod koniec szkoły podstawowej – część z nich to osoby uzależnione od nikotyny.
Bardzo młodzi ludzie tkwią w stereotypach, żyjąc złudzeniami, że papierosy rozwiążą ich problemy, rozładują stres, pomogą nawiązać znajomości. Brakuje im motywacji do rzucenia palenia, gdyż widzą korzyści, a nie straty.

I. Program „Nikotyna wciąga” dla klas V-VI i gimnazjum zawiera następujące strategie profilaktyczne:

-Przekonanie o zdrowych normach
-Ukazanie strat wynikających z korzystania ze środków psychoaktywnych
-Wiedza o konsekwencjach – zwiększanie świadomości zagrożeń
-Rozszyfrowanie mitów i fałszywych przekonań dotyczących papierosów
-Umiejętność odmawiania
-Wartości i zaangażowanie osobiste
-Ćwiczenie umiejętności życiowych m.in. radzenie sobie ze stresem
-Stawianie celów i budowanie własnego poczucia wartości
-Pokazanie dróg wyjścia z nałogu.

II. Program dla klas 0-I

Małe dziecko będące biernym palaczem narażone jest na:

-Brak odporności
-Zaburzenia zachowania
-Zaburzenia rozwoju psychoruchowego
-Zmniejszoną gotowość szkolną

Cele programu:

-Umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby pala przy nich papierosy
-Uświadamia skutki palenia papierosów
-Kształtuje zdrowe normy, wartości i postawy z nimi związane
-Dostosowany jest do możliwości intelektualnych małych dzieci

Konstrukcja programu umożliwia dziecku zrozumienie, czym jest podejmowanie decyzji i jaki wpływ mogą mieć one na zdrowie. Zajęcia uświadamiają, w jaki sposób nasze kontakty z innymi ludźmi mogą wpłynąć na samopoczucie człowieka. Ukazują też wzajemny wpływ środowiska i ludzi na siebie, uczą kształtowania zdrowego otoczenia wokół siebie.

Program prowadzony jest metodami aktywizującymi – jest to zachęta dzieci do sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, ćwiczenia umiejętności.

Świat moich wartości (autor: M. Sobolewska)

Program profilaktyczny „Świat moich wartości”
Wersja *dla kl. V-VI, *dla kl. gimnazjalnych, *dla kl. szkół średnich

Realizując programy profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży dostrzegłam, że uporządkowany świat własnych wartości oraz silne poczucie własnej wartości jest filarem przy dokonywaniu właściwych wyborów, decyzji. Wśród młodych ludzi alkohol chwilowo daje pewność siebie i utrudnia poznawanie swoich możliwości „na trzeźwo”, dając fałszywy obraz własnej osoby. Poczucie własnej wartości jest czynnikiem chroniącym przed poszukiwaniem akceptacji grup rówieśniczych przy pomocy alkoholu i narkotyków.

Celem programu „Świat moich wartości” jest:

-Uporządkowanie świata wartości uczestników programu
-Nauka pewności siebie
-Uzyskanie wiary w swoje możliwości
-Umiejętność dbania o swoje prawa i potrzeby
-Pozytywne myślenie
-Docenienie potrzeb i wartości innych osób

Realizacja tych celów może dopomóc młodym ludziom świadomie i samodzielnie decydować o nie używaniu środków zmieniających nastrój. Taka postawa kształtuje zdrową osobowość, umiejętność radzenia sobie z problemami i budowanie relacji z innymi ludźmi – a wszystko to niezmącone alkoholem i narkotykami.

Pojedynek ze stresem (autor: M. Sobolewska)

(wersja dla uczniów kl. II-IV oraz V-VI)
Program profilaktyczny pt. „Pojedynek ze stresem” został opracowany z myślą o uczniach szkół podstawowych. Po raz pierwszy został on zrealizowany wśród uczestników obozu profilaktyczno-terapeutycznego w Przerwankach w 2003 r., spotykając się z dużym zainteresowaniem.
Program uczy:

-Rozpoznawanie symptomów stresu
-Dostarcza wiedzy na temat wpływu silnego stresu na organizm psychikę i zachowania.
-Przedstawia nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem (alkohol, narkotyki, agresja)
-Ukazuje pozytywny wpływ niewielkiego stresu na samopoczucie i działanie
-Pomaga opracować własne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
-Uczy pozytywnego myślenia o sobie i innych
-Praktycznie wykorzystuje proste techniki relaksacyjne (wg Rolfa Herkerta)

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w oparciu o aktywne techniki pracy. W kl. V-VI uczniowie oglądają film wideo pt. „Przygnębienie i apatia ? jak sobie z nimi radzić”.

Dotychczas po realizacji programu uczestnicy zajęć jako korzyści wykazują: nauczenie się prostych technik rozładowania napięcia, uzyskanie wiedzy o wpływie stresu na ludzkie funkcjonowanie, uświadomienie sobie, że stres może pełnić również funkcję pozytywną, umiejętność dostrzegania pozytywnych stron w osobach i sytuacjach.

Młodzi bez agresji (autor: M. Sobolewska)

wersja dla kl: I-III, kl. V-VI i gimnazjum

Nasilająca się agresja w szkole jest dużym problemem zarówno dla wychowawców klas, jak i dla samych uczniów. Realizując liczne programy profilaktyczne w szkołach dochodzę do wniosku, że uczniowie nie radzą sobie ze swoimi emocjami, szczególnie nieprzyjemnymi jak złość, frustracja.
Dlatego na prośbę wielu nauczycieli proponuje program profilaktyczny „Młodzi bez agresji”, który może być doskonałym uzupełnieniem Szkolnego Programu Profilaktyki.
Program był już realizowany podczas obozu profilaktyczno-terapeutycznego w Przerwankach w 2004 r.

Cele programu:

-Zminimalizowanie utrwalonych wzorów zachowań jak: tendencje do agresji, przewodzenia, ataku, bójki, napady złości, dokuczanie.
-Kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy, nauka radzenia sobie w społecznie groźnych sytuacjach.
-Zdobycie wiedzy, do kogo zwrócić się o pomoc, zrozumienie potrzeby udzielania wzajemnej pomocy i zwiększanie zaufania do siebie.
-Praca nad własną złością /rozpoznawanie emocji, nazywanie jej i konstruktywne wyrażanie

Stosowane strategie terapeutyczne:

-Gry i zabawy stymulujące rozwój osobowy i społeczny
-Psychodrama
-Pantomima
-Techniki werbalne /rozmowa, dyskusja, autoprezentacja
-Aktywność twórcza
-Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe

Czas trwania: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne /istnieje możliwość rozszerzenia programu w związku z zainteresowaniem uczniów/

Wychowawcy mile widziani na zajęciach!

Nie dotykaj (autor: M. Sobolewska)

wersja dla kl: I-III, kl. IV-VI, spotkanie z rodzicami

Z badań prowadzonych w Polsce wynika że 14% dzieci w wieku do 15 roku życia jest molestowanych seksualnie!
W swojej praktyce psychologicznej bardzo często spotykam się z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej. Najmłodsze z nich, które opowiedziało o krzywdzie wyrządzonej przez bliska osobę miało 2 lata.
Dziecko zaczyna mówić o problemie zwykle dopiero po dwóch latach od momentu jego rozpoczęcia!. Towarzyszy mu strach. CO DALEJ?

Terapia ofiary przemocy seksualnej trwa długo – czasem 2-3 lata. Przez ten okres czasu staram się zminimalizować skutki „złego dotyku”. Zwykle także sprawy maja swój finał w sądzie. Dziecko-ofiara przemocy – jest również świadkiem tej sytuacji i przeżywa stres związany z rozprawą sądową.
Profesjonalne działania profilaktyczne maja na celu zapobieganie przemocy seksualnej wobec dzieci. Dlatego proponuję program profilaktyczny „Nie dotykaj” oparty na doświadczeniach z własnej praktyki psychologicznej.

Treść programu:

-Co to jest przemoc seksualna?
-Kim może być sprawca przemocy seksualnej – jak go rozpoznawać?
-Przemoc w Internecie – w jaki sposób działa sprawca?
-Zasady bezpieczeństwa w internecie
-Komu ufać, komu nie? – czyli jak ustrzec się przed sprawca przemocy seksualnej
-Jak odmawiać? – zachowania asertywne
-Jak rozmawiać z rodzicami o krzywdzie?
-Film video: „Dzieci maltretowane i molestowane – jak o tym mówić?”

Czas trwania:

Około 4 godziny dydaktyczne

Wychowawcy mile widziani na zajęciach!

Wersja dla rodziców

Treść programu:

-Czym jest przemoc seksualna wobec dzieci?
-Kim jest sprawca i ofiara przemocy?
-Dlaczego dziecko nie ujawnia faktu przemocy?
-Przemoc seksualna w internecie
-Rady dla rodziców małych internautów

Wywiadówka profilaktyczna (autor: M. Sobolewska)

Program profilaktyczny dla rodziców

1. Temat: Młodzi i alkohol

-Dlaczego dzieci sięgają po środki zmieniające nastrój
-Praca nad zrozumieniem własnych dzieci – przywołanie osobistych doświadczeń
-Straty i konsekwencje ponoszone przez dzieci wskutek używania substancji psychoaktywnych
-Błędne przekonania na temat alkoholu
-Czym jest profilaktyka domowa – rola więzi i kontaktu z własnym dzieckiem

Czas trwania:

Około 2 godziny dydaktyczne

2. Temat: Przemoc w szkole i w domu

-agresja wśród młodych: przyczyny i skutki psychologiczne
-alkohol a przemoc
-przemoc w internecie
-przemoc seksualna wobec dzieci: jak rozpoznać czy dziecko nie jest ofiara przemocy?
-„pokojowa rozmowa” – czyli jak zabezpieczyć dziecko przed przemocą
-jak interweniować kiedy dziecko jest sprawca przemocy
-informacje na temat instytucji i osób pomagających ofiarom przemocy

Czas trwania:

Około 2 godziny dydaktyczne

3. Temat: Rozwój psychoseksualny dziecka

-młodzi a rozwój potrzeb seksualnych
-inicjacja seksualna polskiej młodzieży
-wartości a opóźnienie inicjacji seksualnej
-alkohol, a seks
-prostytucja wśród nieletnich i inne rodzaje przemocy seksualnej
-rozmowa z dzieckiem na temat sfery intymnej człowieka

Czas trwania:

Około 2 godziny dydaktyczne

4. Temat: Profilaktyka wad i zaburzeń i zaburzeń mowy u dzieci

-rozwój mowy u dziecka
-podstawowe wady i zaburzenia mowy – jak je rozpoznawać
-wpływ problemów w rodzinie /uzależnienie, przemoc/ na rozwój jąkania u dziecka
-wada wymowy a rozwój niskiego poczucia własnej wartości
-jak zapobiegać wadom wymowy u dziecka

Czas trwania:

Około 2 godziny dydaktyczne

5. Temat: Interwencja rodzica wobec dziecka eksperymentującego z alkoholem

-picie nastolatków: rozmiar i przyczyny
-podstawowa wiedza na temat alkoholu
-zagrożenia i szkody spowodowane piciem alkoholu
-w jaki sposób wspierać abstynencję dziecka?
-Sygnały ostrzegawcze picia alkoholu przez dziecko
-Interwencja w sytuacji gdy dziecko wypiło alkohol /zawarcie kontraktu, konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad, udzielenie wsparcia/

Czas trwania:
Około 2 godziny dydaktyczne

6.Temat: Przemoc w Internecie.

-Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska
-Dzieci w sieci – podłoże zachowań aspołecznych i agresywnych
-Psychologiczne aspekty cyberprzemocy
-Wykorzystywanie seksualne w sieci i jego skutki
-System reagowania na ujawnienie cyberprzemocy
-Współpraca rodzica ze szkołą

Czas trwania:

Około 2 godziny dydaktyczne

7.Temat: Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej.

-Zajęcia mają na celu określenie, czym jest niepełnosprawność intelektualna,
pomagają pozbyć się fałszywych przekonań na temat osób niepełnosprawnych
oraz zmierzyć się z własnym lękiem przed tymi osobami.
Ukazują rolę rodziny i szkoły w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością do edukacji.

Czas trwania:

Około 2 godziny dydaktyczne

Inne realizowane programy

Korekta

Program profilaktyczny w dziedzinie problemów alkoholowych przeznaczony dla środowisk typu: wojsko, policja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika zawodowe, zakłady pracy, bezrobotni.

Program KOREKTA został opracowany przez Krzysztofa Wojcieszka w związku z zapotrzebowaniem środowisk, w których alkohol pije się w sposób szkodliwy, a nawet ryzykowny.

Program nie jest wyłącznie namawianiem do niepicia alkoholu. Można natomiast liczyć na następujące efekty:

-Przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon u znaczącej części uczestników (kontakt z alkoholem będzie ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomego negatywnych skutków.
-Zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadzie „owczego pędu”.
-Identyfikacja problemu alkoholowego u niektórych uczestników i niekiedy poszukiwanie przez nich pomocy profesjonalnej.
-Lepsze zrozumienie przez niektóre osoby społecznych zachowań związanych z piciem alkoholu.
-Realizacja programu może dodatkowo zmniejszyć skalę przemocy wewnątrz grupy.

Tak czy nie

Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli szkół. Jest też wynikiem pracy z młodzieżą, wśród której nietrudno zauważyć niedostatek wiedzy na temat uzależnień, a także trudności z podejmowaniem asertywnej odmowy wypicia alkoholu, brania narkotyków.
Program ma szczególnie korzystne działanie wśród „grup wysokiego ryzyka”, to znaczy młodzieży zagrożonej uzależnieniem, żyjącej w środowiskach, w których rówieśnicy, rodzice nadużywają alkoholu.
Zajęcia skierowane są do młodzieży od lat 12.

Cele programu:

-Dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
-Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z używaniem alkoholu i środków odurzających.
-Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia „NIE”.
-Autodiagnoza dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych.
-Dostarczenie informacji o możliwości uzyskania pomocy dziecku z rodziny alkoholowej.

Śnieżna kula

Program profilaktyczny dla liderów młodzieżowych

Program profilaktyczny „Śnieżna Kula” został opracowany na podstawie amerykańskiego programu „Snowball” i przystosowany do polskich realiów w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci „PROM” w Łodzi.

Program ten jest bardzo przydatny w działaniach środowiskowych, a tematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków stanowi jeden z najistotniejszych elementów całego systemu. Proponuje on uczestnikom ciekawe spędzenie czasu, poszerzenie wiedzy dotyczącej konkretnych zainteresowań, zabawę, kontakty z rówieśnikami pełne bliskości i przyjaźni, a wszystko to nie zmącone alkoholem czy narkotykami. Takiego rodzaju podejście do profilaktyki trafiło w samo sedno potrzeb zgłaszanych przez młodzież w anonimowych ankietach, które przeprowadzamy z okazji każdego programu TAK CZY NIE. Jest we wspomnianych ankietach pytanie, które brzmi: Czy chcesz spotykać się z ludźmi, którzy bawią się na trzeźwo? Z objętych ewaluacją ponad 2200 odpowiedzi, aż 87,8% to odpowiedzi twierdzące. Ważne jest więc, by stworzyć odpowiednie warunki pozwalające młodym ludziom na rozwijanie własnej aktywności poparte modelującymi zachowaniami pozytywnych liderów. Takie możliwości daje ŚNIEŻNA KULA.

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu