Projekty unijne

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - udział jako doradca zawodowy i psycholog:

1. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” – 2008r.

2. „Integracja, aktywizacja, praca” – Miasto i Gmina Mikołajki – 2008r.

3. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” – Miasto i Gmina Ryn – 2008r.

4. „Społeczno – zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka” – MOPS Giżycko – 2008r.

5. „Integracja, aktywizacja, praca” – MGOPS Mikołajki – 2009r.

6. „Wsparcie rodzin” – GOPS Kętrzyn – 2009r.

7. „Orzysz w drodze do integracji” – MOPS Orzysz – 2009r.

8. „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach – 2009r.

9. Dofinansowanie ze środków unijnych Obozu Profilaktyczno-Terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych, dotkniętych przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym – w Przerwankach.

10. „Orzysz w drodze do integracji” – MOPS Orzysz – 2010r.

11. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” – GOPS Mrągowo 2010r.

12. „Integracja, aktywizacja, praca” – MGOPS Mikołajki – 2010r.

13. „Młodzieżowi liderzy w wiejskim środowisku” – Gmina Piecki – Stowarzyszenie Młodych Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie 2011r.

14. Orzysz w drodze do integracji- MOPS 2011r.

15. Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo-GOPS Mrągowo 2011r.

16. Orzysz w drodze do integracji – MOPS 2012r.

17. Projekt systemowy dla młodzieży GOPS Budry 2013 r.

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu