Gabinet Psychologiczny | Gabinet Logopedyczny | Badania Psychotechniczne | Badania na broń

profilaktyka | szkolenia | projekty unijne | doradztwo zawodowe | kinezjologia edukacyjna | arteterapia

wydarzenia | bajki | galeria | o firmie | o nas | kontakt
 ::: projekty unijne / 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - udział jako doradca zawodowy i psycholog:
 1. "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel" - 2008r.


 2. "Integracja, aktywizacja, praca" - Miasto i Gmina Mikołajki - 2008r.


 3. "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" - Miasto i Gmina Ryn - 2008r.


 4. "Społeczno - zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka" - MOPS Giżycko - 2008r.


 5. "Integracja, aktywizacja, praca" - MGOPS Mikołajki - 2009r.


 6. "Wsparcie rodzin" - GOPS Kętrzyn - 2009r.


 7. "Orzysz w drodze do integracji" - MOPS Orzysz - 2009r.


 8. "Aktywna rodzina - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach - 2009r.


 9. Dofinansowanie ze środków unijnych Obozu Profilaktyczno-Terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych, dotkniętych przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym - w Przerwankach.


 10. "Orzysz w drodze do integracji" - MOPS Orzysz - 2010r.


 11. "Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo" - GOPS Mrągowo 2010r.


 12. "Integracja, aktywizacja, praca" - MGOPS Mikołajki - 2010r.


 13. "Młodzieżowi liderzy w wiejskim środowisku" - Gmina Piecki - Stowarzyszenie Młodych Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie 2011r.


 14. Orzysz w drodze do integracji- MOPS 2011r.


 15. Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo-GOPS Mrągowo 2011r.


 16. Orzysz w drodze do integracji - MOPS 2012r.


 17. Projekt systemowy dla młodzieży GOPS Budry 2013 r.

 

 
Powrót do początku strony
           (c) 2001 psycholog@psychologia.info.pl