Badania na broń

Badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń
(broń palna, myśliwska, sportowa)

Osób posiadających pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń).

Osób ubiegających się o pozwolenie na handel i obrót bronią, materiałami wybuchowymi oraz producentów sprzętu na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych.

Kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego.

Detektywów i kandydatów na detektywów.

Kandydatów i pracowników ochrony fizycznej, straż gminna i miejska.

Czas trwania badania na broń – około 2,5 godziny. Wymagane dokumenty – dowód osobisty lub paszport. Na badanie należy przyjść wypoczętym, bez oznak spożycia alkoholu przez 24 godziny.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych o broni i amunicji pod nr 28/2011

tel. 602 824 072
Giżycko, Jagiełły 6a