O mnie

mgr Magdalena Sobolewska

psycholog, neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej,kinezjolog, doradca zawodowy. Założycielka i właścicielka Prywatnej Pracowni Psychologicznej w Giżycku od 1996 roku

Wykształcenie

 • mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( 1990-1995 r)
 • Podyplomowe studia Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym – SWPS Katowice 2023/2024 r.
 • Podyplomowe Studia Integracja Sensoryczna (WSG w Bydgoszczy)
 • Podyplomowe Studia z Logopedii w Olsztynie – Logopeda
 • Warsztaty szkoleniowe w Polskim Związku Logopedów ( należy do PZL)
 • Studium Pomocy Psychologicznej dla profesjonalistów organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie – przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie – jedyne studium w Polsce dające pełne rekomendacje i kwalifikacje do pracy z ofiarami przemocy
 • Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego (prof. Z. Lew-Starowicz) – certyfikowany edukator
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w Środowisku Lokalnym i Systemie Edukacji – organizowane przez Fundację ETOH i Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie
 • Specjalista ds. profilaktyki rodzinnej i szkolnej z prawem do rekomendowania działań profilaktycznych.
 • NeurologopedaPodyplomowe Studia Neurologopedia – SWPS Warszawa
 • Podyplomowe Studia z Terapii Pedagogicznej – UWM w Olsztynie
 • Podyplomowe studia Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami.
 • Kinezjologia edukacyjna – kurs I oraz II stopnia.
 • Psychologia transportu – studia podyplomowe – Uniwersytet Warszawski: badania kierowców – psychotesty.
 • Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi.
 • Makaton – program rozwoju komunikacji – certyfikat 2011 r.
 • AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się u osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – SWPS 2013r
 • Kurs EEG Biofeedback I st.
 • Kurs: Neuropsychologia Kliniczna DzieckaCertyfikat
 • Kurs: Terapia Poznawczo Behawioralna Dzieci i Młodzieży- Certyfikat
 • Szkolenie: „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P” ( 2020 r.)
 • Szkolenie: Terapia miofunkcjonalna w praktyce ( 2021 r.) Certyfikat
 • Szkolenie: Neuroobrazowanie w chorobach otępiennych ( 2021 r.)
 • Szkolenie : Diagnoza i wyciąganie wniosków klinicznych dla terapeutów integracji sensorycznej ( Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej) – 2023 r.

Międzynarodowy Certyfikat Mistrza w dziedzinie Neurolingwistycznego Programowania
Certyfikat Specjalisty w dziedzinie edukacji seksualnej
belgijski certyfikat Egzamin 101 w dziedzinie terapii Analizy Transakcyjnej
Treningi: negocjacji i rozwiązywania konfliktów, trening komunikowania się, trening relaksacji, trening twórczego myślenia, trening pracy z grupą, trening interpersonalny, trening asertywności
Warsztaty: terapii par i rodzin, warsztat pracy z ciałem (bioenergetyka), warsztat metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztat terapii zranień emocjonalnych (J. Santorski), warsztat neuropsychologii, warsztat Terapii Gestalt, warsztat Racjonalnej Terapii Zachowania, warsztat „pedagogiki zabawy”

Doświadczenie zawodowe

Neurologopeda i psycholog – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (Mazurskie Centrum Zdrowia w Węgorzewie)
– Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (1995-1997) – terapia osób uzależnionych, rodzin z problemem alkoholowym, praca z ofiarami i sprawcami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i przemocą
Od 1996 r – własna działalność gospodarcza
– Prywatna Pracownia Psychologiczna – diagnoza i terapia osób dorosłych i dzieci

– Praca warsztatowa i terapeutyczna z osobami długotrwale bezrobotnymi, w Klubach Integracji Społecznej : Piecki, Kętrzyn, Mrągowo, Giżycko. Współtwórca i realizator liderskiego programu w Pieckach, aktywizującego osoby niepełnosprawne. Współtwórca i realizator projektu BINGO – wspomagającego rodziców i młodzież z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce oraz projektu SŁONECZKO – letnia świetlica dla dzieci z profilaktyką.(współpraca ze Stowarzyszeniem JESTEŚMY w Giżycku)
– diagnoza i terapia dzieci z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym – 4 letnia współpraca z Dziennym Centrum Aktywności w Giżycku, OREW Mikołajki – od 2004 do 2015 roku
– prowadzenie grup profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą i organizacja obozów i zimowisk profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci z tychże rodzin
-prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla osób współuzależnionych: od 1995 r.
– prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapii dot. uzależnień i przemocy w Punktach Konsultacyjnych dla ofiar i sprawców od 1995 r., Giżycko, Piecki, Sorkwity, Orzysz, Ruciane-Nida, Areszt Śledczy w Giżycku, Ryn
– Od 2001 roku do 2006 – Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku – praca z ofiarami i sprawcami przemocy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
– tworzenie i prowadzenie szkoleń, autorskich programów profilaktycznych w szkołach i środowiskach lokalnych dot. uzależnień i przemocy
treningi i szkolenia przeznaczone dla instytucji, banków, administracji i osób indywidualnych z zakresu: komunikowania się i pozytywnej autoprezentacji, treningi twórczego myślenia, trening negocjacji, trening poczucia własnej wartości, asertywności
– logopeda i psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku oraz w OREW w Mikołajkach
– Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
– konsultacje i warsztaty psychologiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku
– współpraca przy realizacji projektów unijnych aktywizujących osoby długotrwale bezrobotne ( MOPS w Reszlu, Mikołajkach, Rynie, Giżycku, Mrągowie, Orzyszu).
– nadzór psychologiczno – logopedyczny w Żłobku „Małe Misie” w Giżycku od września 2013 r.
– badania psychotechniczne kierowców, operatorów, diagnoza psychologiczna – broń
– Konsultacje i terapia psychologiczna z osobami z niepełnosprawnością w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku i Piszu
– Psychoterapia w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

Prywatnie

Podróżniczka, miłośniczka i hodowca kotów, pasjonatka dobrego kina, malarstwa i terapii sztuką.

Zapraszam do kontaktu i korzystania z usług mojej Pracowni.