Badania Psychotechniczne

Badania kierowców

– wszystkich kategorii prawa jazdy
– przedstawicieli handlowych
– osób wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych
– instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
– pojazdów uprzywilejowanych
– skierowanych przez policję za przekroczenie limitu punktów karnych,
spowodowanie wypadku drogowego, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
– skierowanych przez lekarza
Badania są wykonywane w języku polskim i rosyjskim

Badania operatorów

– ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek i maszyn drogowych
– wózków widłowych
– suwnic, podnośników i platform hydraulicznych
– osób wykonujących pracę na wysokościach

Wymagane dokumenty:

Na badanie należy przynieść:
– dowód osobisty
– prawo jazdy
– skierowanie na badania (wydane przez pracodawcę w ramach Medycyny Pracy)
lub skierowanie ze Starostwa Powiatowego (w przypadku osób skierowanych za przekroczenie punktów lub jazdę pod wpływem alkoholu)
– okulary (jeśli są zalecone przez okulistę)

Przed badaniem:

proszę przyjść wypoczętym,
w dniu poprzedzającym badanie proszę nie spożywać alkoholu.

Pracownia dysponuje profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem umożliwiającym wykonanie badań uwagi i jej przerzutności, widzenia stereoskopowego, oceny prędkości, równowagi, czasu reakcji, odporności na stres, zmęczenie, koordynacji wzrokowo- ruchowej, szybkości spostrzegania oraz widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie( ciemnia), wystandaryzowanymi testami do badań osobowości i możliwości intelektualnych.

Badania psychotechniczne wykonywane są od poniedziałku do soboty po uprzedniej telefonicznej rejestracji:

Tel: 602 824 072

Zapewniamy miłą i sympatyczną atmosferę badania oraz parking w okolicach gabinetu.

Prywatna Pracownia Psychologiczna z siedzibą w Giżycku, ul.Jagiełły 6 A lok.51 została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 4/2011, Magdalena Sobolewska została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu pod numerem 2/2011, na podst. art. 124a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,poz.908, z późn.zm.) oraz w Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie pod nr 1/2011 do wykazu psychologów wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

tel. 602 824 072
Giżycko, Jagiełły 6a