Gabinet Logopedyczny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

mgr Magdalena Sobolewska

psycholog, neurologopeda, kinezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Gabinet oferuje pomoc logopedyczną zarówno dzieciom, jak i młodzieży oraz osobom dorosłym. Pracujemy w gabinecie a także Online.

Proponujemy profesjonalne wsparcie w następujących obszarach:

Diagnoza, terapia i profilaktyka zaburzeń mowy (dzieci, młodzież, dorośli).

Terapia wad wymowy (nieprawidłowa artykulacja głosek, mowa bezdźwięczna),spowodowanych niesprawnością aparatu artykulacyjnego, niedosłuchem, porażeniem mózgowym.

Terapia miofunkcjonalna.

Badanie orientacyjne ostrości słuchu.

Konsultacje logopedyczne i psychologiczne dla rodziców.

Terapia mowy (afazja, dyzartria, zaburzeń przełykania), zaburzeń czytania i pisania u osób po urazach,udarach mózgu (dzieci, młodzież, dorośli) oraz procesów poznawczych – pamięć wzrokowa, słuchowa, koncentracja uwagi.

Pomoc psychologiczno-logopedyczna dla osób jąkających się.

Nauka emisji głosu.

Diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii (dzieci, młodzież).

Diagnoza i terapia psychologiczna i neurologopedyczna dzieci i młodzieży z ADHD, autyzmem, Zespołem Aspergera, mutyzmem wybiórczym, upośledzeniem umysłowym.

Diagnoza i terapia psychologiczna i logopedyczna dzieci z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)

Pomoc psychologiczna RODZINOM osób po udarach lub z niepełnosprawnością intelektualną

Praca terapeutyczna wspomagana jest przez atrakcyjne programy multimedialne.

W terapii wykorzystywane są metody Kinezjologii Edukacyjnej, Makaton, AAC oraz Integracji Sensorycznej

Szczególnie polecamy pracę z wibratorem logopedycznym – masowanie i stymulowanie sensoryczne języka, dziąseł i podniebienia, pobudzanie mięśni twarzy, dłoni i rąk oraz miejscowa terapia przeciwbólowa. Skuteczny w pracy z dzieckiem z obniżonym napięciem mięśniowym, pionizacji języka, u dorosłych po udarach.


tel. 602 824 072
Giżycko, Jagiełły 6a